OSP Czaniec     -     ul. Kard. K. Wojtyły 38, 43-354 Czaniec     -     tel. 33 810 91 14    

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu wyraża serdeczne podziękowanie mieszkańcom sołectwa Czaniec za okazaną wyrozumiałość, życzliwość i hojność podczas przeprowadzonej zbiórki pieniężnej przy Kościele Parafialnym w Czańcu w dniu 17 czerwiec 2012 roku. Pragniemy poinformować iż w trakcie przeprowadzonej zbiórki zebraliśmy 5 647,63 zł. Jednocześnie informujemy iż kwota zebrana w całości zostanie przeznaczona na zakup sprzętu dla naszej jednostki, a w szczególności na zakup samochodu gospodarczego w miejsce samochodu marki Żuk. Obecnie posiadany na naszym wyposażeniu samochód marki Żuk z roku 1974 nie pozwala na odpowiednią realizację zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. Jest on znacznie wyeksploatowany, a koszty jego napraw i utrzymania przekraczają jego wartość. Zakup nowszego samochodu, który przeznaczony byłby między innymi do działań przeciwpowodziowych pozwoliłby na lepsze zabezpieczenie operacyjne naszej miejscowości i gminy w tym zakresie. Samochód ten przystosowany będzie do dowożenia worków z piaskiem służących do zabezpieczenia budynków i terenów przed zalaniem. Jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować za pomoc finansową a z naszej strony obiecujemy iż cała kwota zostanie wydana w sposób właściwy.

Comments are closed.