OSP Czaniec     -     ul. Kard. K. Wojtyły 38, 43-354 Czaniec     -     tel. 33 810 91 14    

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Prezes OSP Czaniec, jako Zamawiający informuje o wszczęciu procedury wyboru wykonawcy dostawy fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×2 dla OSP Czaniec.

 

UWAGA: w dniu 03.06.2019r. Zamawiający opublikował odpowiedzi

        na zapytanie nr 1 do siwz oraz zmienił termin składania ofert z

        06.06.2019r. na 10.06.2019r. godz. 9oo.

UWAGA: w dniu 05.06.2019r. Zamawiający opublikował
          odpowiedzi na zapytanie nr 2 do siwz.

UWAGA: w dniu 17.06.2019r. Zamawiający opublikował
            zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę
            fabrycznie nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP
            Czaniec. 

 

Szczegóły na stronie:  
http://bip.porabka.pl/5517/dokument/2524


Całość dokumentacji została opublikowana pod adresem:


http://bip.porabka.pl/5507/dokument/25074

Comments are closed.