OSP Czaniec     -     ul. Kard. K. Wojtyły 38, 43-354 Czaniec     -     tel. 33 810 91 14    

Aktualności

▶️ 04.02.2022r. godzina 21:43
Zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w Czańcu przy ulicy Bukowskiej.
Na miejscu również
-JRG Andrychów
-JRG nr 1 Bielsko Biała
-Policja


▶️ 05.01.2022 godzina 18:30
Zostaliśmy zadysponowani do pomocy policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia w Czańcu przy ulicy Kęckiej.
Na miejscu również Policja.


▶️ 04.01.2022 godzina 21:32
Zostaliśmy zadysponowani do usunięcia substancji ropopochodnej w Czańcu wzdłuż ulicy kard. K. Wojtyły.


Prezes OSP Czaniec, jako Zamawiający informuje o wszczęciu procedury wyboru wykonawcy dostawy fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Czaniec.   UWAGA: w dniu 03.06.2019r. Zamawiający opublikował odpowiedzi         na zapytanie nr 1 do siwz oraz zmienił termin składania ofert z         06.06.2019r. na 10.06.2019r. godz. 9oo. UWAGA: w dniu 05.06.2019r. Zamawiający opublikował           odpowiedzi na zapytanie nr 2 do siwz. UWAGA: w dniu 17.06.2019r. Zamawiający opublikował             zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę             fabrycznie nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP             Czaniec.    Szczegóły na stronie:   http://bip.porabka.pl/5517/dokument/2524 Całość dokumentacji została opublikowana pod adresem: http://bip.porabka.pl/5507/dokument/25074


Data: 05.05.2018 Godzina: 16:30-19:00 Rodzaj interwencji: zabezpieczenie ppoż. meczu Pojazd typu: GBA IVECO Miejscowość: Czaniec Ulica: Zagłębocze 9


Data: 02.05.2018 Godzina: 15:47-16:25 Rodzaj interwencji: pożar samochodu osobowego Pojazd typu: GBA IVECO, GLBM FORD Miejscowość: Czaniec Ulica: Kard. K. Wojtyły


Data: 14.04.2018 Godzina: 16:30-19:05 Rodzaj interwencji: zabezpieczenie ppoż. meczu Pojazd typu: GBA IVECO Miejscowość: Czaniec Ulica: Zagłębocze 9


Data: 07.04.2018 Godzina: 13:40-14:25 Rodzaj interwencji: pożar trawy Pojazd typu: GBA IVECO, GLBM FORD Miejscowość: Czaniec Ulica: Bratnia 


Data: 31.03.2018 Godzina: 12:30-13:50 Rodzaj interwencji: zabezpieczenie ppoż. meczu Pojazd typu: GBA IVECO Miejscowość: Czaniec Ulica: Zagłębocze 9


Data: 28.03.2018 Godzina: 06:15-06:50 Rodzaj interwencji: pomoc pogotowiu Pojazd typu: GLBM FORD Miejscowość: Czaniec Ulica: Kryształowa