OSP Czaniec     -     ul. Kard. K. Wojtyły 38, 43-354 Czaniec     -     tel. 33 810 91 14    

Sala

 

 

W celu pozyskania niezbędnych środków na cele utrzymania i rozwoju remizy OSP, jednostka nasza wynajmuje pomieszczenia oraz klimatyzowaną salę na 130 osób wraz z zapleczem kuchennym na uroczystości weselne, komunijne itp.
sala (3)

Dla osób korzystających z sali remizy OSP na uroczystości weselne, komunijne itp.

Zgodnie z całoroczną uchwałą Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Czańcu ustala niżej wymienione ceny opłat za wynajem oraz nośników energii
elektrycznej, gazu, wody oraz ścieków i tak:

Z dniem 1.06.2016 roku uległa zmianie opłata stała za wynajem lokalu remizy wraz z zapleczem kuchennym i tak :

Za dwudniowe uroczystości opłata wynosi 1300 złotych,sala (1)
Za jednodniowe uroczystości opłata wynosi 900 złotych.

W momencie zawierania pisemnej umowy najmu pobierana jest zaliczka w kwocie 500 złotych, która w przypadku zerwania umowy nie podlega zwrotowi.

Jednocześnie informujemy, że do opłaty stałej naliczane będą opłaty za zużyte media według aktualnych odczytów liczników od momentu przyjęcia domomentu zdania lokalu w następujących kwotach:P1000914

pobór wody wraz ze ściekami – 20,50 złotych za 1 metr sześcienny
pobór gazu – 2,4 złotych za 1 metr sześcienny
pobór energii elektrycznej – 1,0 złotych za 1 kWh/kW

Opłata za komunię wynosi: 500 złotych plus media.

Uroczystości rodzinne: 500 złotych plus media

Za stypę pogrzebową opłata wynosi: 300 złotych bez doliczania mediów.

Ponadto informujemy, że nie wynajmujemy remizy na uroczystości szkolne typu: studniówki,
komersy,k
prezentacje handlowe
uroczystości związane z ukończeniem 18 roku życia.P1000920

Jednocześnie Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany powyższych cen
w trakcie trwania umowy w przypadku ogłoszonej inflacji i zmiany cen powyższych nośników.

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkich informacji dotyczących wynajmu Sali OSP udziela druhna Krystyna Czernik pod numerem telefonu
693-283-009