OSP Czaniec     -     ul. Kard. K. Wojtyły 38, 43-354 Czaniec     -     tel. 33 810 91 14    

Pożar #3

04.02.2022r. godzina 21:43Zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w Czańcu przy ulicy Bukowskiej.Na miejscu również-JRG Andrychów-JRG nr 1 Bielsko Biała-Policja

Miejscowe zagrożenie #2

05.01.2022 godzina 18:30Zostaliśmy zadysponowani do pomocy policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia w Czańcu przy ulicy Kęckiej. Na miejscu również Policja.

Miejscowe zagrożenie #1

04.01.2022 godzina 21:32Zostaliśmy zadysponowani do usunięcia substancji ropopochodnej w Czańcu wzdłuż ulicy kard. K. Wojtyły.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Prezes OSP Czaniec, jako Zamawiający informuje o wszczęciu procedury wyboru wykonawcy dostawy fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×2 dla OSP Czaniec.

 

UWAGA: w dniu 03.06.2019r. Zamawiający opublikował odpowiedzi

        na zapytanie nr 1 do siwz oraz zmienił termin składania ofert z

        06.06.2019r. na 10.06.2019r. godz. 9oo.

UWAGA: w dniu 05.06.2019r. Zamawiający opublikował
          odpowiedzi na zapytanie nr 2 do siwz.

UWAGA: w dniu 17.06.2019r. Zamawiający opublikował
            zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę
            fabrycznie nowego samochodu ratowniczo -gaśnicze…

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE

Data: 05.05.2018
Godzina: 16:30-19:00
Rodzaj interwencji: zabezpieczenie ppoż. meczu
Pojazd typu: GBA IVECO
Miejscowość: Czaniec
Ulica: Zagłębocze 9