Początki OSP Czaniec

Nieformalny początek założenia Straży Pożarnej w Czańcu to rok 1886 z umieszczoną datą na starym historycznym sztandarze. Jednakże w naukowych opracowaniach  pierwszy zapis o powstaniu Straży w Czańcu to data 19 grudnia 1897 roku, kiedy to odbyło się pierwsze zebranie, na którym wybrano pierwszy zarząd w składzie:

Prezes – Alfred Fijałkowski (właściciel Fabryki Tektury w Czańcu),

Naczelnik – Józef Szpila,

Zastępca Naczelnika – Ignacy Piekiełko,

Członkowie – Jan Młynarski, Franciszek Kowalski, Ignacy Kubie, Franciszek Wiśniowski, Franciszek Szpila,

W skład sądu polubownego weszli – Michał Kierpiec, Tomasz Kozieł, Jan Kruczała,

Do komisji rewizyjnej weszli – Jędrzej Trojak, Piotr Kowalski Od tego też czasu aż do roku 1905 działalność Straży polegała na używaniu wiader, toporków i bosaków przy gaszeniu ewentualnych pożarów. W 1905 roku zakupiono w Fabryce Dantego ręczną czterokołową sikawkę do remizy Nr 1 na Górnym Czańcu. W czasie wybuchu pierwszej wojny światowej kilkunastu druhów naszej Straży walczyło w szeregach armii austriackiej. Przełom 1922 na 1923 rok to okres budowy pierwszej murowanej remizy na Górnym Czańcu w miejsce starej drewnianej z przełomu dziewiętnastego wieku, która uroczyście poświęcono 24 sierpnia 1924 roku. Od 1931 do 1933 roku dzięki zabiegom wójta wsi Józefa Gałuszka oraz naczelnika straży Maksymiliana Ciężki wybudowano drugą murowaną remizę na Dolnym Czańcu. W rok później zakupiono do niej ręczną dwukołową sikawkę. W 1935 roku przy Straży powstaje pierwsza żeńska drużyna, którą organizuje i prowadzi Józefa Trojak, drużyna liczy dwanaście członkiń. Z okazji czterdziestolecia 27 września 1936 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie pierwszego sztandaru przez księdza Teofila Pepesza.

Wybuch drugiej wojny światowej to początek okupacji naszej wsi i zanik działalności Straży. W dniach 27, 28 i 29 maja 1942 roku nastąpiło masowe wysiedlanie przez okupantów hitlerowskich wielu rodzin, w tym wielu druhów z naczelnikiem Wincentym Szłapa włącznie. Rok 1943 to okres utworzenia przez Niemców Straży Pożarnej, w skład której oprócz Niemców weszli również wszyscy niewysiedleni druhowie. W roku wyzwolenia i masowego odwrotu okupanta zostaje zniszczony prawie cały sprzęt przeciwpożarowy oraz umundurowanie. Z zawieruchy wojennej ocalał jedynie sztandar, który został ukryty przez Franciszka Kowalskiego jego chorążego i przechowany w wieży kościoła.

Zaraz po wyzwoleniu 24 lutego 1945 roku powołano pierwsze walne zebranie, na którym wybrano nowy zarząd w składzie:

· Prezes – Andrzej Błasiak,

· Naczelnik – Jan Suski,

· Zastępca Naczelnika – Józef Szlagor,

· Skarbnik – Stanisław Dudek,

Wtedy też rozpoczęto działalność od kompletowania sprzętu przeciwpożarowego. W czerwcu tego roku zakupiono od stacjonujących u nas żołnierzy radzieckich pierwszą silnikową motopompę. W czerwcu 1946 roku Straż otrzymuje pierwszy samochód marki Opel pochodzący z demobilu. W 1948 roku z inicjatywy Naczelnika Ferdynanda Pszczółka powstaje sekcja żeńska, którą prowadzi Emilia Byrska. W latach 1955-1957 powstała koncepcja budowy nowej remizy na łące plebańskiej obok Fabryki Tektury, któraż to idea upadła.

W 1958 roku dolinę Soły nawiedziła powódź, której skutki czynnie usuwają czanieccy druhowie. W 1959 roku wycofano z podziału bojowego wysłużony samochód Opel zastępując go samochodem Dodge również z demobilu. Lata 60-te i 70-te to wysoki poziom wyszkolenia bojowego sekcji prowadzonej przez Naczelnika Wiktora Cibor, czego przykładem jest zajmowanie czołowych lokat w pierwszych zawodach sportowo-pożarniczych byłego powiatu żywieckiego w Łodygowicach, Rędzinach oraz Słotwinie, kwalifikując naszą Straż do zawodów województwa krakowskiego w Myślenicach, na Błoniach w Krakowie oraz Krakowie Czyżynach. W 1965 roku OSP Czaniec obchodzi jubileusz 75-lecia wraz z wręczeniem jednostce sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo wsi.

19 lipca 1969 roku rozpoczęto budowę nowej (obecnej) remizy z inicjatywy ówczesnego Prezesa Mariana Wróblewski, Naczelnika Wiktora Cibor oraz druha Cypriana Cibor. Po trzech latach budowy uroczyście przekazano ją do użytku. W czerwcu 1973 roku OSP przydzielono samochód beczkowóz GB Star 25 przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej w Krakowie. W lutym 1979 roku OSP udostępnia remizę do nauki Szkole Podstawowej Nr 1 na czas remontu jej siedziby ( do końca 1982 roku).