MIEJSCOWE ZAGROŻENIE

Data: 08.09.2017
Godzina: 17:15-18:00
Rodzaj interwencji: zabezpiecznie startu samolotu
Pojazd typu: GBA IVECO
Miejscowość: Czaniec
Ulica: Zamkowa

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE

Data: 02.09.2017
Godzina: 15:30-18:00
Rodzaj interwencji: zabezpieczenie ppoż meczu
Pojazd typu: GBA IVECO
Miejscowość: Czaniec
Ulica: Zagłębocze 9

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE

Data: 01.09.2017
Godzina: 19:10-20:10
Rodzaj interwencji: usuwanie gniazda szerszeni
Pojazd typu: GBA IVECO
Miejscowość: Czaniec
Ulica: Zagonowa

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE

Data: 26.08.2017
Godzina: 08:05-08:20
Rodzaj interwencji: otwarcie mieszkana
Pojazd typu: GBA IVECO
Miejscowość: Czaniec
Ulica: Kasztanowa 2

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE

Data: 25.08.2017
Godzina: 13:50-14:45
Rodzaj interwencji: wybuch akumulatora
Pojazd typu: GLBM FORD
Miejscowość: Czaniec
Ulica: Miejska 56