POŻAR

17.05.2016

GBA IVECO

Pożar kontenera
Czaniec, ul. Kard.K.Wojtyły  11:05 – 11:35

POŻAR TRAWY

25.12.2013

Pożar suchej trawy  Czaniec ul Kępa.

06:30-07:10

 

POWALONE DRZEWO

06.12.2013

Czaniec ulica Wodna. Usunięcie powalonego drzewa.

13:15-13:45

WYPADEK

06.12.2013

Wypadek komunikacyjny. Czaniec skrzyżowanie ul Zielonej z ulicą Górską.

09:05-10:40